Un programa de mentores para emprendedores retornados (Programa MERLO)

Inscricións pechadas

Datos persoais da persoa candidata
Datos profesionais da persoa candidata
Datos do negocio ou actividade profesional
Dispoñibilidade horaria para as sesións de mentoring
Termos e condicións

Subvenciona: