Un programa de mentores para emprendedores retornados

(Programa Merlo)

Subvenciona:

Obxectivo

Apoiar e acompañar as persoas galegas retornadas no desenvolvemento dos seus negocios ou actividade profesional, favorecendo a súa integración social e empresarial na Comunidade Autónoma de Galicia e impulsando a súa consolidación e crecemento.

Metodoloxía

Os mentores e mentoras traballarán, mediante a transferencia da súa experiencia e coñecementos, coa persoa galega retornada mentorizada, contribuíndo así ao seu crecemento profesional e persoal, mais non interferindo na toma de decisións. As persoas participantes seleccionarán as áreas de apoio nas que queren traballar.

Condicións para inscribirse

Formas de inscribirse

Actividades

Cada persoa galega retornada participante:

1.

Asistirá a un obradoiro de formación de 4 horas para coñecer o proceso de Mentoría e os seus protocolos de actuación.

2.

Terá, a lo menos, un mentor ou mentora (“matching”) asignados en función das características indicadas na súa ficha de inscrición.

3.

Asinará, de forma conxunta coas persoas que actúen de mentoras e de mentoring mánager, un “Acordo de Mentoría” no que expresan o seu compromiso de alcanzar, salvo imprevistos sobrevidos xustificados, un mínimo de 6 reunións.

4.

Cada “matching” celebrará un mínimo dunha reunión mensual, cunha duración máxima estimada de 2 horas, durante un período mínimo de 3 meses e máximo de 6 meses, celebrándose a lo menos 6 reunións en calquera dos casos.

5.

Ao finalizar o “matching” formalizarase o seu peche e analizaranse os obxectivos acadados.

Contacto

Para resolver calquera dúbida ou ofrecer máis información:

Inscríbete no Programa Merlo!

Apoio e acompañamento as persoas galegas retornadas no desenvolvemento dos seus negocios ou actividade profesional, favorecendo a súa integración social e empresarial na Comunidade Autónoma de Galicia e impulsando a súa consolidación e crecemento.

Subvenciona: