Un programa de mentores para emprendedores retornados

Apoio e acompañamento as persoas galegas retornadas no desenvolvemento dos seus negocios ou actividade profesional.

Subvenciona:

Obxectivo

Apoiar e acompañar a galegos e galegas retornados no desenvolvemento dos seus negocios ou actividade profesional, favorecendo a súa integración social e empresarial na Comunidade Autónoma de Galicia e impulsando a súa consolidación e crecemento.

Metodoloxía

Os mentores e mentoras traballarán , mediante a transferencia da súa experiencia e coñecementos, coa persoa galega retornada mentorizada, contribuíndo así ao seu crecemento profesional e persoal, mais non interferindo na toma de decisións. As persoas participantes seleccionarán as áreas de apoio nas que queren traballar.

Mentores para emprendedores retornados

Encontro Retorno Emprendedor

Condicións para inscribirse

Formas de inscribirse

Actividades

Cada persoa galega retornada participante:

1.

Asistirá a un obradoiro de formación de 4 horas para coñecer o proceso do Mentoría e os seus protocolos de actuación.

2.

Terá, cando menos, un mentor ou mentora (“proceso de matching”) asignados en función das características indicadas na súa ficha de inscrición.

3.

Asinará, de forma conxunta coas persoas que actúen de mentoras e de mentoring mánager, un “Acordo de Mentoring” no que expresan o seu compromiso de alcanzar, salvo imprevistos sobrevidos xustificados, un mínimo de 6 reunións.

4.

Cada matching celebrará un mínimo dunha reunión mensual, cunha duración máxima estimada de 2 horas, durante un período mínimo de 3 meses e máximo de 8 meses, celebrándose a lo menos 6 reunións en calquera dos casos.

5.

Pechará o “matching” e participará na análise dos obxectivos acadados, contestando ás enquisas que reciban dende o correo merlo@fundacionronsel.org.

6.

Participará nas actividades de networking, xa sexan presenciais ou virtuais, que organice a Fundación Ronsel no marco do programa.

Contacto

Para resolver calquera dúbida ou ofrecer máis información:

Inscríbete no Programa Merlo!

Apoio e acompañamento as persoas galegas retornadas no desenvolvemento dos seus negocios ou actividade profesional, favorecendo a súa integración social e empresarial na Comunidade Autónoma de Galicia e impulsando a súa consolidación e crecemento.

Subvenciona: